Saturday, 26 November 2011

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

Kegunaan BBM

Penggunaan bahan bantu mengajar ataupun  bahan maujud  perlu dipelbagaikan dengan kaedah dan teknik mengajar pengajaran ,dijalankan dengan berkesan dan menarik perhatian. Di antara kepentingan BBM adalah seperti berikut:

1. membantu guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran . Ianya memainkan peranan sebagai membantu guru di dalam menerangkan isi pelajaran.
2. mengawal disiplin pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung.
3. mengurangkan kebosanan pelajar semasa berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran.
  
 Berikut adalah contoh BBM boleh digunakan dalam pembelajaran matematik

Topik Masa dan Waktu

Topik Wang
Topik Nombor Bulat
Topik bentuk 3 Dimensi

No comments:

Post a Comment